Heeft een Vlaamse overheidsdienst u niet behandeld zoals het hoort?

Onze taken

 

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in het Ombudsdecreet vijf taken gekregen:* Klachten onderzoeken en bemiddelen

De Vlaamse Ombudsdienst moet klachten onderzoeken over de handelingen en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten “en daarbij bemiddelend optreden”. Hij moet dus proberen “de standpunten van de klager en de bestuursinstelling te verzoenen”, zoals het Ombudsdecreet dat bepaalt.

* Doorverwijzen

Als er een klacht binnenkomt die hij niet kan behandelen, dan moet de Vlaamse Ombudsdienst de burger doorverwijzen. Wij proberen altijd zo gericht mogelijk door te verwijzen. In sommige gevallen vragen wij de dienst of instantie waarnaar wij doorverwijzen, uitdrukkelijk ons op de hoogte te houden van het gevolg dat aan de doorverwezen klacht wordt gegeven.

* Voorstellen en aanbevelingen formuleren

In nogal wat klachten worden structurele problemen zichtbaar die  “dossieroverschrijdend” zijn. De Vlaamse Ombudsdienst heeft als opdracht, op grond van zulke klachten, voorstellen en aanbevelingen te formuleren om de dienstverlening van de Vlaamse overheidsdiensten te verbeteren. Onze voorstellen en aanbevelingen vindt u elk jaar terug in het laatste hoofdstuk van ons Jaarverslag (zie Jaarverslagen).

* Meldingen van klokkenluiders onderzoeken en de klokkenluiders beschermen

Medewerkers van de Vlaamse overheid die "nalatigheden, misbruiken of misdrijven" in hun eigen dienst vaststellen en die daarmee niet terechtkunnen bij hun chef of de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), kunnen die "onregelmatigheden" melden aan de Vlaamse Ombudsdienst en een onderzoek vragen. Als zij dat willen, kunnen die medewerkers "onder bescherming" van de Vlaamse Ombudsdienst geplaatst worden. Het Protocol tot regeling van de bescherming van de klokkenluiders is in dit verband een belangrijk document.

* Toezien op de naleving van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Sinds 1 januari 1998 zijn de Vlaamse volksvertegenwoordigers onderworpen aan de Deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking. De Vlaamse Ombudsdienst moet er mee op toezien dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun deontologische code naleven.